Open the menu

Sociale media

Afghanistan

Op 3 oktober 2015 werd het Traumacentrum van Artsen Zonder Grenzen bij een luchtaanval in Kunduz, Afghanistan, vernield. Daarbij vielen 42 doden, van wie 14 personeelsleden van AZG, 24 patiënten en vier van hun verwanten.

AZG had het ziekenhuis in Kunduz in augustus 2011 geopend om er gratis kwalitatieve chirurgische zorg te geven aan slachtoffers met algemene verwondingen (verkeersslachtoffers) en aan oorlogsgewonden. Het was de enige soortgelijke voorziening in het hele noordoosten van het land. Dit ziekenhuis, volledig onafhankelijk beheerd door AZG, had 84 bedden, een spoedafdeling, een afdeling intensieve zorg, drie operatiekamers, diensten voor ambulante zorg en een dienst fysiotherapie, een laboratorium, een radiologiezaal en een apotheek, en bood ook nog andere vormen van dienstverlening, zoals geestelijke gezondheidszorg en gezondheidspromotie.

Het ziekenhuis verzorgde niet alleen patiënten uit de provincie Kunduz, maar ook uit naburige provincies zoals Badachsjan, Tachar, Baghlan, Balch en Samangan. Het had in september, net voor het gebombardeerd werd, een capaciteit van 92 bedden bereikt.

Tientallen demonstranten houden borden omhoog met de tekst "waarom?" en "ook tijdens oorlog zijn er regels". Ze doen dit om de aanval op het ziekenhuis in Kunduz te herdenken. ©AZG
Tientallen demonstranten houden borden omhoog met de tekst "waarom?" en "ook tijdens oorlog zijn er regels". Ze doen dit om de aanval op het ziekenhuis in Kunduz te herdenken. ©AZG

Tussen januari en augustus 2015 nam het ziekenhuis ruim 2.400 patiënten op, voor het merendeel (88%) slachtoffers uit het verkeer of van ongelukken thuis. 12% vertoonde verwondingen veroorzaakt door explosies, schoten of bombardementen. In diezelfde periode voerde het personeel van AZG 18.088 ambulante consultaties en 4.667 chirurgische ingrepen uit. Dat waren vooral orthopedische ingrepen waarbij inwendig fixatiemateriaal werd aangebracht om het helen van breuken te bevorderen.

Op de voorgrond van de foto staan de resten van een afgebrokkelde muur. Op de achtergrond is het dak deels naar beneden gekomen door de inslag. ©Dan Sermand/AZG
Op de voorgrond van de foto staan de resten van een afgebrokkelde muur. Op de achtergrond is het dak deels naar beneden gekomen door de inslag. ©Dan Sermand/AZG

Jaarlijks oorlogsseizoen

Na de hevige gevechten in de provincie Kunduz in mei en juni stroomden de gewonden talrijk toe. In de drie weken die volgden op de aankondiging van het begin van het ‘jaarlijkse oorlogsseizoen’ heeft het personeel van AZG 204 oorlogsgewonden verzorgd, van wie 51 vrouwen en kinderen. In juni heeft AZG een vooruitgeschoven districtspost opgezet (DAP) alsook een medische post voor eerste zorgen in Chahardara, 15 kilometer van de stad Kunduz, omdat de toegang tot het traumacentrum belemmerd werd door gevechten, wegblokkades en checkpoints.            

De aanwezige verpleegkundigen hebben de gewonden verzorgd en vervoer naar het traumacentrum van Kunduz geregeld voor wie een speciale behandeling nodig had. Nu het ziekenhuis gesloten is, kunnen de verpleegkundigen in Chahardara enkel nog de meest noodzakelijk basiszorg verstrekken.

Het Ahmad Shah Baba-ziekenhuis in Kaboel

In het Ahmad Shah Baba-ziekenhuis, ten oosten van Kaboel, heeft AZG zich ingezet om de voorzieningen uit te breiden om efficiënt te kunnen inspelen op de behoeften van de bevolking die in deze zone nog altijd blijft aangroeien. De capaciteit is opgevoerd tot 58 bedden en het ziekenhuis biedt een waaier van gratis kwalitatieve medische dienstverlening die zich vooral toespitst op spoedhulp en kraamhulp.

In samenwerking met het ministerie voor Gezondheid behandelt AZG ondervoeding. AZG verleent ook medische zorg aan kinderen, geeft advies voor gezinsplanning en organiseert het acties voor gezondheidspromotie en vaccinaties.

Daarnaast verleent het team hulp aan het laboratorium en de radiologie-afdeling, en werkt het mee aan het programma voor de strijd tegen tuberculose (tb) dat het Ministerie van Gezondheid heeft opgezet. In partnership met de International Psychosocial Organisation biedt AZG steun bij de geestelijke gezondheidszorg en de psychosociale adviesdienst.

De kraamdienst is een van de drukst bezochte afdelingen van het ziekenhuis. Gemiddeld gebeuren er 1.400 bevallingen per maand en het voorbije jaar vonden er 16.654 prenatale consultaties plaats.

AZG gaat ook door met het inzetten van mobiele klinieken in de verst verwijderde oostelijke buitenwijken van Kaboel om kinderen jonger dan vijf jaar een betere toegang te geven tot gratis kwalitatieve preventieve en curatieve zorg. De ernstige gevallen heeft AZG doorverwezen naar het Ahmad Shah Baba-ziekenhuis. In 2015 werden meer dan 5.370 zwangere vrouwen gevaccineerd en werden 6.721 kinderen onder de vijf jaar op ondervoeding gescreend.

De materniteit van Khost

De gespecialiseerde materniteit van Khost zet zich in om de moedersterfte in deze provincie terug te dringen door gratis kwalitatieve zorg te verlenen, zowel aan moeders als aan pasgeborenen.

In 2015 werd in de provincie Khost bijna één baby op drie in de materniteit van AZG geboren. In december liet de materniteit een recordcijfer van 58 geboortes per dag optekenen, 1.733 op één maand. Behalve de kraamafdeling heeft dit ziekenhuis ook twee operatiekamers, een afdeling neonatologie en een kliniek gespecialiseerd in de gezondheid van vrouwen. AZG dient bovendien vaccinaties toe aan pasgeborenen en heeft er een dienst voor gezinsplanning en gezondheidspromotie.

Om zich te kunnen focussen op gecompliceerde bevallingen, die een hoog risico inhouden voor het leven van de moeder, en om de verzorging van het grote aantal patiënten in goede banen te leiden spant AZG zich in om het transfersysteem naar het ziekenhuis van het Ministerie van Gezondheid te verbeteren.