Open the menu

Sociale media

Italië

In 2015 zijn via de Middellandse Zee meer dan 153.000 migranten en vluchtelingen naar Italië gekomen, vooral uit Eritrea, Nigeria, Somalië, Soedan en Syrië.

Augusta, Pozzallo, Palermo, Reggio Calabria en Lampedusa zijn de plaatsen waar de meeste mensen aankomen. Door een gebrek aan politieke wil om de nieuwkomers te begeleiden, vertoont het Italiaanse opvangsysteem grote lacunes. De toegang tot humanitaire hulp en internationale bescherming is absoluut niet gegarandeerd voor zij die dat nodig hebben.

Posttraumatische stress

In 2015 heeft Artsen Zonder Grenzen de provinciale gezondheidsdienst van Ragusa geholpen. We namen de medische triage van nieuwkomers voor onze rekening, openden een medische hulppost die dag en nacht toegankelijk was en verzorgden ook mensen in het opvangcentrum in Pozzallo. Op het einde van het jaar had AZG meer dan 3.000 consultaties verricht en tal van huidaandoeningen, infecties van de luchtwegen, mogelijke tuberculosegevallen en allerlei letsels behandeld.

In de Siciliaanse provincie Ragusa heeft AZG een programma opgezet dat focust op de geestelijke gezondheidszorg in 16 opvangcentra die tijdelijk onderdak bieden aan 400 vluchtelingen en migranten. Een team van twee psychologen en verschillende culturele bemiddelaars zijn begonnen met het screenen van alle nieuwkomers op psychologische letsels en hebben zij die dat nodig hadden, hulp aangeboden.

Het team voor geestelijke gezondheidszorg heeft 1.052 persoonlijke consultaties gedaan en 69 groepssessies georganiseerd voor 549 mensen. De meeste patiënten kwamen uit Nigeria, Gambia, Senegal, Mali en Bangladesh. 41% van hen vertoonden symptomen van posttraumatische stress, anderen hadden psychologische problemen of een depressie.

Een vluchteling schrijft in een notaboekje dat zijn leven in constant gevaar is. ©Sara Creta/AZG
Een vluchteling schrijft in een notaboekje dat zijn leven constant in gevaar is. ©Sara Creta/AZG  

In november werd bij het Italiaanse parlement een rapport ingediend dat opriep tot een hervorming van het Italiaanse opvangsysteem. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de problemen in het opvangcentrum in Pozzallo, onder andere de overbevolking en de slechte hygiënische omstandigheden, en formuleert aanbevelingen en verbeteringen. Maar er is niets mee gedaan en op het einde van het jaar heeft AZG de moeilijke beslissing genomen haar activiteiten in dat centrum stop te zetten.

Psychologische noodhulp

Migranten en vluchtelingen ondernemen een lastige en vaak traumatiserende reis. Daarom is AZG begonnen met het aanbieden van psychologische hulp aan zij die daar bij hun aankomst op Sicilië dringend nood aan hebben. Vanaf mei stond een team bestaande uit culturele bemiddelaars en een psycholoog klaar om binnen de 72 uur nadat er een oproep was binnengekomen in de Italiaanse havens aanwezig te zijn. Het team is 14 keer opgeroepen, in acht verschillende Italiaanse havens en heeft 2.500 mensen hulp geboden.

Medewerker Irene neemt afscheid van de vluchtelingen die ze met de boot Bourbon Argos redden op de Middellandse Zee. ©Alessandro Penso/AZG
Medewerker Irene neemt afscheid van de vluchtelingen die ze met de boot Bourbon Argos redden op de Middellandse Zee. ©Alessandro Penso/AZG

In Rome heeft een team van AZG ook psychologische noodhulp geboden aan migranten en vluchtelingen in een transitcentrum dat door een burgerinitiatief wordt bestuurd. Van 16 juli tot 1 november hebben teams 6.540 mensen informatie verschaft, 903 mensen geestelijke bijstand verleend, zowel via persoonlijke begeleiding als met groepssessies, en 79 mensen geholpen met individuele psychologische consultaties.

In oktober startte AZG, samen met Medici Contro la Tortura, in Rome een project voor asielzoekers die gefolterd zijn geweest. In totaal werden er meer dan 340 consultaties gedaan. Dit centrum biedt medische, psychosociale en sociaaljuridische hulp aan aan elke migrant, vluchteling of asielzoeker die gefolterd is geweest of het slachtoffer is geweest van doelgericht geweld, ongeacht zijn afkomst of zijn juridisch statuut.

Onderdak en medische zorg in Gorizia

Op het einde van het jaar heeft een team in Gorizia, een stad in Noord-Italië dicht bij de grens met Slovenië, honderden vluchtelingen die dicht bij een rivier in de openlucht sliepen medische zorg verleend, onderdak bezorgd en bijstand verleend. In december heeft AZG 25 containers omgebouwd tot een tijdelijk opvangcentrum met een capaciteit van 96 plaatsen. Het team heeft samengewerkt met de plaatselijke gezondheidsdienst en met het Rode Kruis en noodhulp verdeeld, onder andere hygiënekits. Tijdens de eerste drie weken van het project hebben meer dan 200 mensen een tijdelijk onderkomen gekregen.