Open the menu

Sociale media

(Huis)arts

De verantwoordelijkheden van de arts variëren naargelang het type project:  

  • medische en organisatorische ondersteuning van de activiteiten van een ziekenhuis
  • medische opvolging van vluchtelingen of ontheemden
  • inzet voor specifieke projecten
  • inzameling en analyse van epidemiologische gegevens
  • De omkadering, coördinatie, opleiding en supervisie van het medisch personeel vormen eveneens een belangrijk onderdeel van het werk van de (huis)arts.

Vereisten

TITEL VAN DOKTER IN DE GENEESKUNDE

  • Diploma tropische geneeskunde of minstens 1 jaar werkervaring in tropisch gebied
  • 2 jaar klinische ervaring
  • Ervaring in pediatrie en gezondheid van moeders, aids of tuberculose is een grote troef

duur van een missie

  • 6 tot 12 maanden