Open the menu

Sociale media

Procurement manager

Procurement Managers bepalen een lokaal, regionaal en internationaal aankoopbeleid (goederen & diensten) en zijn verantwoordelijk voor een transparant en efficiënt verloop van de aankopen, met het oog op het ideale evenwicht tussen kwaliteit, dienstverlening en kosten.

Vereisten

  • Een hoger universitair diploma Bedrijfsbeheer, Economie
  • Kennis van wervings- en aankooptechnieken
  • Aanleg voor onderhandeling en netwerking
  • Besluitvaardigheid
  • Zelfstandig
  • Ervaring in het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens

duur van een missie

  • 6 tot 12 maanden